Köks- och badrumsrenoveringar

Köks- och badrumsrenoveringar

Köket, hemmets kärna.

Köket spelar en stor roll i våra liv. Det är av stor vikt att det planeras och byggs så att det kan tjäna oss i många år.

Vid planering av kök, beakta följande:

  • tillräckligt med arbets- och avställningsytor
  • lättillgänglig och tillräcklig förvaring
  • effektiva och ändamålsenliga köksmaskiner
  • ytor är enkla att hålla rena
  • estetiskt och således är trivsamt

Vi hjälper till med planering, tak/golv/vägg -renoveringar och själva monteringen av köket. Tillsammans med våra underleverantörer kan vi ta helhetsansvar som innefattar såväl monterings-, el- och VVS -arbeten.

Våtutrymmet.

Vem som helst får inte utföra renoveringar av våtutrymme. Men vi är inte "vem som helst", vi har nödvändiga certifikat för att utföra renoveringar enligt dagens normer och krav. Dessutom har vi lång erfarenhet och många renoverade våtutrymmen på vår meritlista.

Fråga oss i god tid före renoveringen. Vi kan ge goda råd angående ytmaterial, värmesystem och inredning.